Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Integritetspolicy
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. 
De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
 
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. 
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. 
Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. 

Policy mot trakasserier och droger
Idrotten har en viktig social funktion att fylla. I vår förening ska ungdomar utvecklas inom sin idrott men ska även utvecklas till att bli självständiga och trygga individer med ett hälsomedvetet förhållningssätt till kost och träning. Helsingborgs Turnförening vill med denna policy skapa samsyn och ett gemensamt förhållningssätt kring frågor rörande trakasserier och droger. Policyn är väl förankrad hos styrelse, ledare och assistenter samt finns tillgänglig för alla medlemmar på föreningens hemsida. 
Våra samarbetspartner